Smart avfallshåndtering for bærekraftige byer og samfunn

Velkommen til Envac Norge AS

Invester i arealeffektiv infrastruktur

Vi har løsninger for byer, tettsteder, helse- og omsorgs- bygg, sykehus, kontorbygg, flyplasser.

Envac er verdensledende innenfor vakuumbasert avfallshåndtering og en pioner i bransjen. I dag er det i bruk over hele verden.

Vår oppgave er å bidra til et bedre bymiljø ved å tilby rasjonelle og bærekraftige løsninger for avfallshåndtering. Vi har lang erfaring og kan tilby helhetlige løsninger.

Fremtidens avfall er under bakken

Underjordiske avfallshåndteringssystemer blir i stadig større grad en naturlig del av byenes infrastruktur på lik linje med strøm, vann og avløp. Dette er på alle måter en bærekraftig løsning for framtiden.

Kontakt oss

Administrerende direktør

Magnus Mustonen

+47 467 910 90

magnus.mustonen@envac.no

Salgssjef

Knut Johansen

+47 915 59 593

knut.johansen@envac.no

Regionssjef

Ole Petter Olsen

+47 970 081 89

ole.petter.olsen@envac.no

Anbudsleder

Masha Sekulic

+47 907 548 65

masha.sekulic@envac.no

Image seksjon, ikke lenker

Bergen. Utbyggingen av avfallssug i hele sentrum vil gi byen et skikkelig ansiktsløft.

Fornebulandet

St.Olavs Hospital, Univ.sykehuset i Trondheim. Avansert avfallssug gir høy servicegrad ved å håndtere fire fraksjoner i et sjaktsystem

Fornøyde brukere

Tromsø

Oslo

Envac Norge AS,
Drammensveien211
NO-0281 Oslo

Tel. +47 22 08 70 00
Fax. +47 22 08 70 01
Vakttel. +47 47 46 90 00

Email: firmapost@envac.no

Bergen

Envac Norge AS,
Damsgårdsveien 163
NO-5160 Laksevåg

Tel +47 22 08 70 00
Fax +47 55 27 77 01
Vakttel. +47 47 46 52 92

Email: firmapost@envac.no

Trondheim

Envac Norge AS
Sluppenveien 12E
NO-7037 Trondheim
Tel +47 22 08 70 00

Email: firmapost@envac.no

Nå deres, og samfunnets, mål for bærekraft

Oppdag hvordan Envac can bidra til å løse deres avfallsutfordringer, hvor automatiserte avfallsløsninger egner seg, og hvordan vi har løst lignende utfordringer dere har.

Besøk vår konsern side (på engelsk)